Friday, March 11, 2011

Qada’ Dan Qadar

[reaksi ketiga kepada Bahtera Nusa Bergolang Galeng]

rebut taufan henti melanda
mendong angkasa maseh ada
selamat berlaboh bahtera nusa
dititian tebing pengkalan binasa

menyala sudah cahaya merata
membawa titah paduka bangsa
kegilaannya membena mahkota
qadak qadar dari Tuhan yang Esa

pangkalan ranap di hujung tebing
selamat bahtera terombang ambing
menuju pangkalan nahoda bimbing
kesukoran, sabar tiada tolok banding

menyala sudah cahaya merata
membawa titah paduka bangsa
gelora kuasa membena mahkota
qadak qadar dari Tuhan yang Esa

badai taufan tengah lautan
golang-galeng sama teman
nahoda teringat sianak gadis
diselang gambar ukiran gaya
biar sabar dalam tuntutan
itu tanda kerajaan beriman
tidak patah digoncang iblis
akhirnya menang dan berjaya


BULAN
27 Mei 2009

No comments: